Supporters

Cittaslow heeft kwaliteit. Deze kwaliteit is onder andere zichtbaar in de leefomgeving, het landschap, het milieu, de infrastructuur, de gastvrijheid, de cultuurhistorie en de identiteit en worden door de gemeente, ondernemers, gebiedsorganisaties en inwoners in stand gehouden en versterkt. Word supporter van Cittaslow! Cittaslow is meer dan een keurmerk voor de gemeentelijke organisatie. Het is een manier van denken en doen. Daarom nodigen wij de ondernemers en organisaties in onze Cittaslow gebieden die de kwaliteiten van Cittaslow ondersteunen en versterken uit om supporter van Cittaslow te worden. Zij krijgen daarmee de mogelijkheid zich te presenteren als ambassadeur van de waarden van Cittaslow.

Aanmelden

Ondernemers en gebiedsorganisaties kunnen zich via een aanmeldformulier aanmelden voor het supporterschap. Om supporter te worden moet een ondernemer of gebiedsorganisatie natuurlijk wel aan een aantal criteria voldoen die verbonden zijn aan het gedachtegoed van Cittaslow. De Cittaslows toetsen iedere aanvrager op deze criteria.