Filosofie

Goed leven betekent: kunnen genieten van de faciliteiten, diensten en voorzieningen die het leven voor de inwoners gemakkelijk en plezierig maken.

Slow leven houdt in: je langzaam haasten, ‘festina lente’, zoals men vroeger zei in het Latijn. Dagelijks op zoek zijn naar een bewuster leven in de moderne tijd, met andere woorden op zoek naar het beste uit het verleden, om daar dankzij het beste van de hedendaagse en toekomstige mogelijkheden van te genieten.

Dit alles resulteert in technologische mogelijkheden, moderne oplossingen op het gebied van communicatie, transport, inkomen, productie en verkoop.

Het leven in en het besturen van een Cittaslow is in feite een bepaalde manier om er een gewone levensstijl op na te houden in plaats van de hedendaagse trend te volgen.

En dan is uiteraard de bedoeling: minder hectisch, minder productiegericht en minder snel. Het lijdt geen twijfel dat dit menselijker, milieubewuster en verstandiger is voor de huidige en toekomstige generaties. Het project eerbiedigt kleine realiteiten in een steeds meer globaliserende wereld.

Wat is het maatschappelijk doel van een Cittaslow?

Heel kort samengevat richt een Cittaslow zich op de mens in een duurzame omgeving; kwaliteit van leven voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Een Cittaslow streeft naar een duurzame omgeving die verbonden is met een kwalitatief hoogwaardig landschap, waar een krachtige sociale gemeenschap aanwezig is die door de gemeente ondersteund wordt. Een Cittaslow is innovatief, maar gaat tegelijkertijd terug naar de oorsprong. Identiteit en cultuurhistorie zijn hierbij belangrijke elementen. Dit wordt ondersteund door waarden als authenticiteit, gastvrijheid, respect, tijd en aandacht voor elkaar. Het permanent en consequent vanuit deze filosofie werken als gemeente onderscheidt ons als Cittaslow van andere gemeenten.

Slow is beter

We leven in een tijd waarin je met één klik van je vinger enorm veel kennis en informatie kan verzamelen van internet. Aan de andere kant worden door de wereldeconomie de verschillen in cultuur en ambities steeds kleiner. Carlo Petrini van Slow Food en het Terra Madre-project gelooft dat het mogelijk is om internet te gebruiken om kleine gemeenschappen te helpen ervaringen, cultuur, de beste manier van werken en projecten uit te wisselen. Dit is het uitgangspunt van Cittaslow, het internationale samenwerkingsverband van gemeentes waar het leven heerlijk is en dat is opgericht in Orvieto in oktober 1999.

Uit het Cittaslow-manifest: “Een wereldwijd netwerk bouwen om de beste manier van werken voor het besturen van een ‘langzame stad’ te delen. Vanuit de ervaring van Slow food en Cittaslow werd een nieuwe culturele en wetenschappelijke aanpak ontwikkeld: van voedsel tot landbouw, van landbouw tot het milieu, van het milieu tot leefruimte. ‘Langzame stad’ staat centraal in ‘slow’ landen en een nieuw bewustzijn”(…)

Gemeenschappen behouden hun eigen identiteit

Cittaslow-gemeenten mogen nu wel niet allemaal perfect zijn, maar het zijn gemeenten die onder de invloed van Slow Food proberen het beste te halen uit de moderne tijd, terwijl ze toch hun identiteit blijven behouden. Dit komt allemaal voort uit het oorspronkelijke idee van Paolo Saturnini, de vroegere burgemeester van Greve in Chianti, dat de burgemeesters van enkele plaatsen moesten samenwerken met elkaar en met Slow Food voor de maatschappelijke opgave om de kwaliteit van leven voor ons en toekomstige generaties te behouden en te versterken. Nu is de samenwerking al gegroeid tot ruim 250 gemeenten in 30 landen. Het koppelt overheden, inwoners en leden die gezamenlijke ervaringen willen delen, waardoor de filosofie gaat over goede kwaliteit van voedsel, maar juist ook over duurzaamheid, gastvrijheid en sociale diensten. Een nieuw soort landbouw (agro ecologie) en een ethische manier van consumeren worden ondersteund. Het doel van Cittaslow is het behouden van de identiteit en de sociale cohesie van de gemeenschap te benutten.