Voorwaarden

Vanuit de internationale organisatie is een aantal kenmerken van een Cittaslow vastgesteld. Het Cittaslow lidmaatschap is alleen toegankelijk voor gemeenten met minder dan 50.000 inwoners.

Om de status van Cittaslow te verkrijgen, moet een gemeente de richtlijnen van Cittaslow aanvaarden en zich inzetten om het leefgenot te verhogen en het lokale milieu te ontzien.

Het kan zijn dat, wanneer een gemeente een Cittaslow wordt, een aantal van de Cittaslow-doelstellingen al tot haar erfgoed behoren. Andere aanpassingen kunnen echter altijd worden voorgesteld en uitgevoerd, waarbij programma’s die al in andere steden zijn uitgevoerd vaak als inspiratie kunnen dienen.

Recyclingprojecten, Presidia, naschoolse programma’s en informatie voor toeristen waardoor ze een echt lokaal gevoel krijgen, zijn een paar van de programma’s die in Cittaslows al in praktijk gebracht worden.

Het certificaat voor gemeenten omvat 72 vereisten op het gebied van kwaliteit, in 7 hoofdgebieden:

  1. Energie- en milieubeleid Parken en groene gebieden, duurzame energie, transport, recycling, etc.
  2. Infrastructuurbeleid Alternatief vervoer, fietspaden, straatmeubilair, etc.
  3. Beleid voor de kwaliteit van leven in de stad Herkwalificatie en hergebruik van randgebieden, stadsbekabeling (glasvezel, draadloos), etc.
  4. Beleid op het gebied van landbouw, toerisme en ambachten Verbod op het gebruik van genetisch gemanipuleerde organismen in de landbouw, het vergroten van de waarde van productietechnieken en traditionele ambachten, etc.
  5. Beleid voor gastvrijheid, bewustwording en training Gastvrij welkom, meer bewustheid bij aanbieders en verkopers (transparantie van aanbiedingen en prijzen, duidelijk zichtbare tarieven), etc.
  6. Sociale cohesie Integratie van mensen met een lichamelijke beperking, armoede, minderhedendiscriminatie, etc.
  7. Samenwerkingsverbanden Samenwerking met andere organisaties die natuurlijk en traditioneel voedsel promoten, etc.