Procedure

Om de status van Cittaslow te verkrijgen moet een gemeente de richtlijnen van Cittaslow aanvaarden en eraan werken om het leefgenot te verhogen en het lokale milieu te ontzien. Na een aanvraag om voor het certificaat in aanmerking te komen, wordt door middel van een audit bezien of een gemeente voldoet aan de vereisten die behoren bij het genoemde certificaat.

Ondersteuning en begeleiding

De in het betreffende land aanwezige Hoofdstad Cittaslow, in Nederland Cittaslow Midden-Delfland, heeft tot taak om de gemeente van aanvraag in het traject te begeleiden. Bij het ontbreken van een hoofdstad en nationaal netwerk in een land kan een aanvraag rechtstreeks worden ingediend bij het hoofdkantoor in Italië. In dat geval dient er een ondersteuning van de aanvraag plaats te vinden door twee lidsteden uit een ander netwerk.

Het kan zijn dat, wanneer een gemeente een Cittaslow wordt, een aantal van de Cittaslow-doelstellingen al tot haar erfgoed behoren. Andere aanpassingen kunnen echter altijd worden voorgesteld en uitgevoerd, waarbij programma’s die in andere steden zijn uitgevoerd vaak als inspiratie kunnen dienen. Recyclingprojecten, ‘na-schooltijd’-programma’s en informatie voor toeristen die ertoe bijdragen hen een echt lokaal gevoel te geven, zijn een paar van de programma’s die in Cittaslows al in praktijk gebracht worden.