Inez Pijnenburg-Adriaenssen

Inez Pijnenburg

Inez Pijnenburg was burgemeester van de gemeente Heerde van 16 mei 2008 tot 16 oktober 2017. In deze periode heeft ze de gemeente in 2012 naar het Cittaslow-lidmaatschap geleid en heeft ze vele inwoners hiervoor warm weten te krijgen. Dit heeft onder andere geleid tot zo’n 20 supporters binnen de gemeente. Bovendien staat Cittaslow centraal in de marketing van de gemeente, bijvoorbeeld via de stichting Wijzijnheerde.nl. Binnen én buiten de gemeente heeft ze het gedachtengoed van Cittaslow altijd enthousiast uitgedragen.

Al in 2009 werd haar aandacht naar Cittaslow getrokken door een artikel in Binnenlands Bestuur. Samen met de gemeentesecretaris werd contact gelegd met Cittaslow-hoofdstad van Nederland Midden-Delfland. De politiek-bestuurlijke situatie van de gemeente was er op dat moment echter nog niet klaar voor. Er ontstond mede onder haar leiding een stroomversnelling na de verkiezingen van 2010. Dit leidde er toe dat Heerde in 2012 Cittaslow werd met een mooie auditscore. Helaas gebeurde dit enkele maanden later dan oorspronkelijk gepland, doordat aardbevingen in Italië er toe leidden dat de internationale assemblee werd uitgesteld van juni tot oktober. Om Cittaslow meteen goed te introduceren in de samenleving van Heerde liet ze een complete ‘Cittaslow-krant’ maken en huis-aan-huis verspreiden. Ook bij het 5-jarig jubileum, in oktober 2017, werd huis-aan-huis een krant verspreid.

Dankzij Inez Pijnenburg is Cittaslow in Heerde goed ingeburgerd. Het wordt op diverse terreinen uitgedragen en vormt vrijwel altijd onderdeel van het beleid van de gemeente. Maar minstens zo belangrijk is, dat het steeds meer wordt gedragen door de bevolking zelf.

Bij haar afscheid, op 12 oktober 2017, werd ze benoemd tot ambassadeur voor Cittaslow. Met haar gebruikelijke en aanstekelijke enthousiasme zal ze in deze rol ongetwijfeld een belangrijke rol spelen aan de bekendheid van Cittaslow in Nederland.