Harrie Nuijten

Harrie Nuijten

In 2009 werd mijn aandacht getrokken door een artikel in Binnenlands Bestuur (vaktijdschrift voor de overheid) waarin collega burgemeester Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland met enthousiasme sprak over het Cittaslow keurmerk dat zijn gemeente had verworven.

Er volgde vrijwel meteen een kennismakingsgesprek met het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam waarbij wat dieper op de uitgangspunten van het keurmerk werd ingegaan. Het profiel van deze gemeente en het gemeentelijk beleid sluiten naadloos aan bij dat wat Cittaslow voorstaat.

De audit leverde een mooie score op en in 2010 werd Alphen-Chaam in Seoul gecertificeerd.

Cittaslow kent in de gemeente inmiddels zo’n 70 supporters. Zij dragen met verve het gedachtegoed uit.

In 2014 nam ik afscheid als burgemeester. Bij die gelegenheid werd ik benoemd tot Ambassadeur van Cittaslow Nederland. Daar ben ik enorm trots op. Ik zie de benoeming enerzijds als een waardering voor mijn inzet, maar tegelijkertijd ook als een aanmoediging om door te gaan om Cittaslow onder de aandacht te brengen.

Dat laatste doe ik nu als voorzitter van ons provinciale streeknetwerk LandStad de Baronie. Onze strategische agenda tot 2020, getiteld ’t goeie leven, is helemaal gebaseerd op Cittaslow. De accenten voor de komende jaren liggen op de programmalijnen Food, Natuur en Landschap, Cultuurhistorie en VrijeTijdsEconomie. Onze agenda is door de provincie Noord Brabant zeer positief ontvangen.

Ik zie heel veel energie en dynamiek bij de gemeenten die nu deel uitmaken van ons netwerk. Dat geeft veel inspiratie en ik wil dan ook graag een bijdrage leveren aan de verdere doorontwikkeling ervan.