Gemeente Vaals wint Cittaslow Best Practice Award voor Klimaatdenktank

De gemeente Vaals heeft zaterdag 17 oktober een Cittaslow Best Practice Award gewonnen voor de Klimaatdenktank. De winnaars werden bekend gemaakt tijdens de Cittaslow jaarvergadering, die dit jaar digitaal plaatsvond. De Cittaslow Award voor Best Practices wordt elk jaar uitgereikt in verschillende categorieën, zoals milieu- en energiebeleid, infrastructuur, landbouw, toerisme en ambacht. De Klimaatdenktank won de prijs in de categorie ‘Energiebeleid’.

De Klimaatdenktank werd opgezet nadat de gemeenteraad op 15 april 2019 de Kadernotitie Klimaatadaptatie 2019 t/m 2021 had vastgesteld. Eén van de besluiten was het oprichten van een Klimaatdenktank; een groep inwoners die vanuit een actieve houding aan de slag willen met duurzaamheid, energie en klimaat.

Ambassadeurs

Het doel van deze Klimaatdenktank is om participatie in het kader van klimaat-, energie- en duurzaamheidsbeleid niet alleen op te vatten als meepraten, maar vooral om mee te doen. Het initiatief moet daarbij niet bij de overheid liggen, maar bij de inwoners zelf. De leden van de Klimaatdenktank zijn de ambassadeurs van deze actieve houding. Vanuit die actieve houding ontwikkelen ze projecten waarmee enerzijds maatschappelijke en beleidsdoelen op het gebied van klimaat-, energie- en duurzaamheidsbeleid bereikt worden en anderzijds een activerende werking richting andere inwoners uitgaat. Lees verderop met welke drie projecten de Klimaatdenktank bezig is.

Trots

Wethouder John Coenen is trots op de award: “Onze gemeenschap laat zien dat ze graag wil mee denken en werken aan een betere toekomst. De Klimaatdenktank functioneert als een echte, politiek onafhankelijke sparringpartner voor het gemeentebestuur, precies zoals de intentie was. De denktank heeft ons inmiddels al meermaals op out-of-box ideeën getrakteerd en ik hoop dat we nog vaak van hun ideeën en inspiraties gebruik mogen maken!”

Derde Cittaslow prijs

Het is de derde keer dat de gemeente Vaals een Cittaslow Award voor Best Practices in de wacht sleept. In 2015 werd de implementatie van het interne servicebureau als Best Practice uitgeroepen binnen de categorie ‘Hospitality, bewustzijn en training’. In 2019 werd het concept van de Ruilwinkel als Best Practice uitgeroepen binnen de categorie ‘Sociale Cohesie’.

De Cittaslow jaarvergadering en bekendmaking van de winnaars van de Cittaslow Awards vond dit jaar digitaal plaats.

————————————————————————————————————————————————————————

 

Projecten Klimaatdenktank

Op dit moment is de Klimaatdenktank met drie projecten aan de slag:

 

  1. Informatievoorziening rond het thema ‘Duurzaamheid’

Enerzijds is het doel om via een adequate informatievoorziening (digitaal en/of fysiek)  het bewustzijn en de betrokkenheid op het brede thema duurzaamheid van onze mede-inwoners te vergroten, maar ook de urgentie, omvang, tijdspanne en consequenties voor onze inwoners te benadrukken. Anderzijds moeten mede-inwoners die gericht op zoek zijn naar (technische) informatie over wat zij zelf in hun eigen leefomgeving kunnen doen, die informatie compact en overzichtelijk kunnen vinden. Daarbij is het uitdrukkelijk niet de bedoeling om het wiel opnieuw uit te vinden, maar de overal verspreide informatie zoveel mogelijk te bundelen.

 

  1. Een Klimaat-coöperatie

De klimaattransitie is alleen te realiseren als inwoners zelf aan de slag (kunnen) gaan. Pas dan ontstaat een noodzaak om zaken daadwerkelijk anders te gaan doen. Doel van het voorstel is een overkoepelende coöperatie op te richten van waaruit kennis, ondersteuning en ingang in netwerken geboden wordt aan initiatieven (bijvoorbeeld in coöperatievorm) die het individuele overstijgen. Een ander doel van de coöperatie is om inwoners met (gelijke) duurzaamheidswensen met elkaar te verbinden zodat er een optelsom van individuele activiteiten kan ontstaan.

 

  1. Een impuls voor de omvorming naar meer natuurlijke landbouw

Ruim 60% van ons grondgebied is in gebruik als agrarische bestemming. Dat de agrarische sector aan de vooravond van ingrijpende wijzigingen staat, moge duidelijk en bekend zijn. Doel van het voorstel is om de bewustwording bij agrariërs en andere belanghebbenden/belangstellenden te vergroten en dat te doen door de focus te leggen op voorbeeldprojecten, zoals een voorbeeld-voedselbos en vernieuwende verdienmodellen. Hierbij dient aangesloten te worden op het Cittaslow-gedachtengoed.