Vianen

Water, groen en historie in het hart van Nederland

De gemeente Vianen heeft op dit moment bijna 20.000 inwoners en bestaat uit 4 kernen:

  • Everdingen
    Hagestein
    Vianen
    Zijderveld

De gemeente Vianen ligt onverwacht mooi aan de oevers van de Lek.

Dat geldt tenminste voor een groot deel van de gemeente Vianen. Zijderveld vormt daarop de uitzondering.  Tegelijkertijd is Zijderveld het oudste dorp van de gemeente, waar de eerste tekenen van bewoning terug gaan tot zo’n 3500 jaar geleden. De gemeente Vianen is gunstig gesitueerd in het rivierenlandschap, in het Groene Hart tussen de Randstad en het zuiden, omsloten door weg- en waterwegen. Dankzij de centrale ligging en de goede logistieke bereikbaarheid langs water en wegen (zeker sinds de verbreding van de A2) is de gemeente een aantrekkelijke vestigingsplaats en een prettige uitvalsbasis om rustig te wonen.

Water

Het water (de Lek, het Merwedekanaal, de Put bij Vianen en de Put bij Hagestein) vormt in verschillende opzichten een belangrijke meerwaarde van de gemeente Vianen. Mede door de ligging aan waterwegen was en is Vianen een geliefde vesting plaats voor verschillende sectoren uit het bedrijfsleven. Daarnaast heeft de ligging aan het water ook een aanzuigende werking op andere vlakken: pleziervaart, fietsers, toerisme, recreatie , horeca en campings. Ze zijn veelal verbonden met het water.  Ook in cultuurhistorisch opzicht zijn er aan en nabij het water veel bijzondere plekken te vinden, zoals de historische binnenstad van Vianen, de Stuw in Hagestein (in 2015 aangewezen als rijksmonument) en Fort Everdingen.

Groen

Vianen kent een fraai en afwisselend landschap. Langs de rivier het dynamische, natuurlijke land-

schap in de uiterwaarden, met schotse hooglanders en ‘hollandse’ koeien. Op de hooggelegen stroomruggen de graanakkers en hoogstamboomgaarden.

En in het laaggelegen veenweidelandschap de halfopen grienden en open weilanden, met weidevogels en (melk)vee. Zeer bepalend voor het landschapsbeeld langs de wegen (met

uitzondering van de dijken) is de aanwezigheid van een doorgaande opgaande beplantingsstructuur. In het natte weidegebied kan deze ook bestaan uit knotwilgen, gunstig voor weidevogels, die een zo open mogelijk gebied prefereren.

Historie

Vianen werd aangelegd als een vestingstad. Dat is nog terug te zien in het stratenpatroon, de stadsmuren, de Hofpoort en de Lekpoort. Rond lopend in Vianen zijn overal verwijzingen naar de rijke geschiedenis van Vianen te zien. Daarbij hoeven we alleen maar te denken aan het prachtige Praalgraf in de Grote Kerk van Vianen.

In woonwijk De Hagen is een straat vernoemd naar Willem van Duivenvoorde, de bouwheer van Vianen. Hij zorgde er in 1336 voor dat de vesting stadsrechten kreeg.

De naam Brederode is een belangrijke naam in de landelijke, maar ook in de Viaanse geschiedenis. De heren van Brederode maakten van Vianen een bloeiende stad, die tegelijk ook een staat was. Vianen was een vrijstad, een vluchtplaats voor ‘vreemdelingen met geld’.

Vianen kent ruim 180 rijksmonumenten. Vianen is daarmee in de Provincie Utrecht de tweede stad met de meeste monumenten. Van boerderijen tot kerken, van woonhuizen tot een fort, een grote variëteit aan monumenten is in Vianen te vinden. Deze rijke cultuurhistorie is mede bepalend voor ons identiteitsgevoel.

Vianen koestert haar geschiedenis en is voorbereid op de toekomst. Bezoekers zijn vaak verrast door het prachtige historische centrum en de vele bezienswaardigheden.

Kijk voor meer informatie op www.vrijstadvianen.nl.